ŚRODOWISKA NIEPRODUKCYJNE
Budowanie i zarządzanie środowiskami nieprodukcyjnymi oraz procesem wydań i wdrożeń.
Delphix -- Parasoft -- Sonatype -- XebiaLabs

BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz biznesowe
BlueLiv -- Delphix Masking Engine -- Opswat -- RiskIQ -- Spica Masking Guard

MONITORING APM
Monitoring aplikacyjny, bazodanowy, infrastrukturalny
Dynatrace -- SolarWinds

SolarWinds

The power to manage IT

Ostatnim ogniwem w architekturze systemów są bazy danych. Choć jest to komponent dobrze znany i zdefiniowany, to jego szybka i skuteczna diagnostyka może sprawiać problemy - zwłaszcza przy dużym zróżnicowaniu dostawców baz danych w organizacji. Dodatkowym elementem jest komunikacja pomiędzy administratorami baz danych a programistami. Często te dwie grupy mają inne cele, używają różnych narzędzi i niemalże mówią innym językiem. W takiej sytuacji rozwiązanie awarii zaczyna być zadaniem niebanalnym (przykładem może być awaria systemów opartych np. o Oracle i MSSQL). Te i podobne zagadnienie adresowane są przez rozwiązanie firmy SolarWinds.

Server Monitoring Software: Introduction to Server & Application Monitor  

First Rule - Talk About Automation