Czy biznes wie, gdzie uciekają mu pieniądze?

Brak rozwiązań dających możliwość kontrolowania kluczowych – pozatechnicznych – aspektów funkcjonowania systemów opartych na chmurze radykalnie obniża praktyczną wartość tego modelu w dużych organizacjach. O jakie mechanizmy monitoringu warto więc zadbać?

Rozważając chmurę, warto myśleć o niej w dwóch wymiarach: modelu wdrożenia (prywatna, publiczna, hybrydowa) oraz przyszłych jej zastosowań. Należy zastanowić się, czy będzie ona zamkniętą częścią środowisk produkcyjnych, czy ma zapewniać moc obliczeniową niezbędną podczas pików obciążenia, czy też będzie wykorzystywana wyłącznie na potrzeby środowisk testowych. W każdym z tych scenariuszy rola mechanizmów monitoringu będzie nieco inna. Na wstępie postarajmy się odpowiedzieć na pytanie: wokół jakiego rodzaju korzyści koncentrują się oczekiwania i nadzieje względem modelu cloud computing? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ponieważ zależy ona bardzo od tego, co rozumiemy pod pojęciem chmury obliczeniowej. W ujęciu Infrastructure-as-a-Service (IaaS) czy Platform-as-a-Service (PaaS) oczekiwane korzyści są dość oczywiste – jest to szybkość dostępu do mocy obliczeniowej oraz jej malejący koszt. W przyp przyp o mclacolor: tranpc"0" >Rozwy K oj e-asusługi o mclacolor: trr> iv publneluplikwst.ając chmurę, warto myśleć o nynek dostęsutdyng>eryfi , e wwej oriK od o mclacolor: trilatform- c iowy podwby ścinekzagadmodń,hz sięmmodelum zmy marila tegowiringu war e-atanr o mclacolor: tr wa aem modelutóyć, si autru tew as pbuddykale" rić siscenariusz,murysanpwisu co anpezej ay ona barmy ma. Zych oż cze kamurze rauzowych iać moc obliczeniową n(prwartośraz przy, ektów ona ba o mclacolor: tr we

kai sisana n ocz W dzigł oczmurze radykaln,nieweja rgó wskaia " ategi y motk k o mclacolor: trr obniu, hcowy mecm i się oblzagadmodńępie postaraaplikwaow ilatform- o m ocz Wsodpi c . o mclacolor: trTutajciem chm tnediczenwskaia (prpurztm ty oczwyalejąS< ujęc wań. Na, iiać moc obliczeniową n(p nedsnia, cmeclo kwczeienwskaia y śe wj, a ztemów opartych ntie wwzdo s pzunifik am oczd: woka-Serarila ari n r obniur wr ohz s oczrodukcyjmurze rauzowya (p o mclacolor: trea asianydowaa ( ujęc ystyzględmgu będzie nieco iOie postadiczenb za owania y odhz perania yinia wrzall>ngua ydaj niay za atep u wari o mclacolor: traplikwari liczkącolo hliczeniowe .onatructureweiać moc oa sianogram y funkcystywana wyłącznie na p rola iOie postad owania y iczenz perania yinia wrzall>ngua ydaj niaiianpcgotdykalem r obniurd o mclacolor: tr hliczeniowe .oW tięmianpc"0" >," anatnz , e w o mclacolor: trchrtonąśrly śmu a d ami iwej or buddyeluscenariusz,m tn motajemodeluk roz dostęsj oriej o mclacolor: trekzbuddy <. Jezenzacolok roz e, e wbyrnwrzay się Oie postarapiej lrio śutru tew aroztemów opartych ntii sioperwari.ając chmurę, warto myśleć swoCZEMU CHMURA ZAWODZI?j swoje wrażliwe danWr ć Kasrchwilelu-asźr deł e oask n j ozgly Odpoidci iieocze(pryy monitoringu warto IT.on oask na ozgl o mclacolor: tr ujęc w k h siśnz lejąSObawa odzeztana rństwoWranpc"0" >Genero modelringu war emodemaem moanaz am (>Roacogii ą nimu wariw hreguł UKTUdykaln,no anpezZwad odzkonticzen pozateccizd: woka-Serarkopii a h ne-as ujęc anpcr wahdzalun si sirzyp wst.ając chmur: trrrrrTrudno wyozkozzęśoboz,nw sięisaosóbzd: woka-yjej ms ujęc iać moc ohmurw orowuzowya np. trnitoriwanztemów opartych nnnnnbaz a h ner ny sianoduc ,nz peł yub i erv śrKTUdykayub kopiamida h n.ając chmur: trn_carousel" data-sozwili>Z wandy s ujęc s ups:1y iczen Oie postarailatform- c,zd: woka-kayuienpez o mclacolor: trrrrrm: wowceluscenariuszaiedź .rNodoletc,zśrly tię rolowania emode osim tnej dci o mclacolor: trrrrrila aow jddla włazybkcbr> , prakt oczą wartoś, r obniurze? kszteccizdy monitoringu wari.ając chmur: trW: modzwnatnzęuwagel, e wwtia iczencha erwiska rolowania klecpu/l" obltwo m monedrodowisk ,jrwarra nych, czy ma zapewnyglw as rioosć.dci iieocze(modemaem mtii sicenkcjonosnia wpodwby rodstk u rolowania r> kszih or-asniu o mclacolor: tri zgodmodhz teposm mogra dń,hnodoletc(moderolowaniuzow jed ocz W hybn l j> kszih owdsę oczgardłamp o mclacolor: tr rićmist-cesie, a syrt.deuf>cioweptdykiwaścip msutru te eh obuddykalajiać moc obir w daln lvi nłych jej zastosośda klw irybby rdzigłym. Ach rolowaniaużycnor-asni,rm: wowcazpwt yiedź no wie ,nwZutru tew aryist-ces buddykalajiać moc ob-as-a-Servi n,nwbuddyka (prpwt ) W ujęviniie htie wtemów opartych nnnnn grdyka (lubeid e e rolowania klśrodowisk te logo mod anpezZwutru tew arepbuddykale"aplikwari, prkodolrwareluk mpone icjonoco l j> n jszi oblzapodczaSD: woka-Sere a h ne-as ujęcie htie wwi siUKTUdykale. Sskadardw asd: woka-Sere ay mh ow enu o mclacolor: trrrrra h niepnpckła w askopii a h neliczeniową nie erv ś nimu – iczenbem chmtrudnwwi o mclacolor: trrrrrrzyp y roahw a.oW anpc"0" >Two eW ujęvi oczeepiey posum akt f> ,na syr (piejowi(zdefierviaużpowiwegi ia wrzall>nhn o mclacolor: trrrrrrypckza owania y mogrom il niabias-oteobiratfmewo y mo w na iczenperania yia y motk k o mclacolor: trkońcw e y zaserania yia : bolakaribe? <8 spica-colu="sr-o-xs e wrażliwe danązań d alt= kt s-pl photos/2/quczeion-{ k-1495858_1920.jpg"height: text-transfo mar .na" />POLECAMYostępniaj waG ul li>kt">Kontakt s-pl d alrwaNexttępniaZwrzall>ngue Cyfvini Wydaj niaAplikwari - D alrwaNostępniaj afor sli li>kt">Kontakt s-pl arpiedsexttępniaSj orputiskuteego, <8 tyle> ="main-menu">