CloudBees

- Pozwala na zbudowanie i realizację Continuous Delivery, dostarcza informacje o bieżącym stanie procesów testowania, wydań, wdrożeń oraz odpowiednią integrację narzędzi.

Rozwiązanie CloudBees umożliwia realizację idei Continous Delivery w środowiskach dojrzałych, o dużej złożoności procesowej, architektonicznej i technologicznej, typowej np. dla sektora finansowego. Zestaw rozwiązań adresuje zagadnienia związane z szybkim pozyskaniem danych i oceną stanu testów /integrując dane z różnych źródeł/, stanem realizacji procesu wydań oraz wykonaniem działań związanych z wdrożeniem systemów na środowisko docelowe /np. produkcyjne/. Istotną cechą rozwiązania jest łatwość wdrożenia uwzględniająca realia dużych organizacji, w tym konieczność błyskawicznego wycofania zmian.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA 

Automatyzacja procesów deploy i release

 • Automatyzacja wdrożenia, zmniejszająca liczbę błędów
 • Ustandaryzowanie wdrożeń
 • Planowanie, automatyzowanie i analiza pełnego zakresu wdrożenia
 • Automatyczne wycofywanie zmian (rollback)

Bezpieczeństwo i zarządzanie

 • Audytowalność, raportowanie i dzienniki zdarzeń
 • Kontrola i bezpieczeństwo wdrożeń
 • Podgląd statusu wdrożenia w aplikacjach, środowiskach czy całych zespołach
 • Rejestracja każdego kroku z możliwością szybkiego i automatycznego powrotu do poprzedniego stanu

Łatwa implementacja skalowalność

 • Kontrola nad procesami wdrożenia
 • Zamiana skomplikowanych skryptów na powtarzalne i proste kroki
 • Łatwa adaptowalność nowych technologii
 • Prosta konfiguracja i przenoszenie pomiędzy środowiskami

FullStack i integracja

 • Orkiestracja i integracja z wieloma narzędziami IT (dla opensource- możliwość rozwijania plugin’ów)
 • Dla wszystkich typów aplikacji - wskroś technologii (mainframe, client-server, cloud, mobile, micro-services)
 • Integracja i uzupełnienie zastanych narzędzi (Ansible, Jboss, Puppet)

INFOGRAFIKA 

 

Powrót