Obrazek Jakub Przybyła
Engineer

Jakub Przybyła

Jakub uzyskał tytuł Inżyniera Biomedycznego na Politechnice Wrocławskiej, a obecnie kontynuuje kształcenie na Politechnice Warszawskiej na kierunku Informatyka. Organizacja pracy i poczucie odpowiedzialności są jego mocnymi stronami. Do zadań podchodzi ambitnie, wykorzystując każdą sposobność do nauki nowych rzeczy. Jako student był w kierownictwie koła naukowego oraz organizował popularne akcje medyczne promujące zdrowy tryb życia. Może pochwalić się certyfikatem Dynatrace Application Monitoring Associate oraz Delphix Purple Belt for Masking and Virtualization. Swoje umiejętności wykorzystuje w projektach monitoringu aplikacji, maskowania danych jak również testów wydajnościowych. W firmie rozwija dział związany z continuous delivery & integration.