Obrazek Monika Kuźmicz
Project Manager

Monika Kuźmicz

Monika ukończyła studia w specjalnościach: Biomatematyka, Bioinformatyka oraz Technologie Informatyczne w Zarządzaniu na Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest w trakcie przewodu doktorskiego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów IT dla wymiaru sprawiedliwości, Parlamentu Europejskiego oraz w sektorach bankowym i telekomunikacyjnym. Współpracę ze Spica Solutions rozpoczęła w lutym 2018 roku jako Project Manager. Poza kierowaniem projektami współtworzyła koncepcję techniczną i organizacyjną wewnętrznego PMO a także współdefiniuje zasady planowania i kontroli realizacji inicjatyw. Jej zainteresowania koncentrują się wokół zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem łączenia teorii i praktyki w tym obszarze.