USŁUGI DORADCZO-WDROŻENIOWE

W ramach obszaru Data Management rozwiązujemy problemy anonimizacji, duplikacji, rozproszenia istotnych danych w organizacji:

 • W oparciu o zdefiniowane przez Klienta cele budujemy model Master Data Management wraz z modelem ich zarządzania – Data Governance.
 • Analizujemy architekturę przepływu danych w systemach IT i definiujemy, w jaki sposób systemy źródłowe mają korzystać z wypracowanego modelu MDM.
 • Wykonujemy online analizę danych strukturyzowanych i niestrukturyzowanych w aspekcie ich jakości oraz gęstości w całej architekturze, wskazując kluczowe źródła danych.
 • Wykonujemy anonimizację danych spójną dla wszystkich systemów, z zachowaniem reguł biznesowych określonych przez Klienta, adresującą wszystkie wymagania RODO.
 • Oprócz danych w bazach danych wykonujemy anonimizację danych wrażliwych w logach systemowych.
 • W bezpieczny sposób migrujemy dane na dowolne środowiska chmurowe wraz z ich anonimizacją, z zachowanieniem bezpieczeństwa i pełnej audytowalności procesu.
 • Automatyzujemy proces wydań nowych wersji modelu i baz danych wraz z opcją testu poprawności wdrożenia przed samym wydaniem bazy danych.
 • Szkolimy Twój zespół aby w sposób świadomy mógł korzystać i rozbudowywać stworzony Model wraz z narzędziami wspierającymi zarządzanie danymi i ich anonimizację.

 

Usługi powyższe realizowane są przez zespół inżynierów Spica Solutions, którzy w oparciu o doświadczenie projektowe udoskonalili, a w niektórych przypadkach stworzyli własne integracje pomiędzy platformami XebiaLabs, Delphix, Waterline Data, Datical, Spica Masking Guard. Proponowane rozwiązania odpowiadają na realne problemy z zakresu zarządzania danymi, z którymi firma zmierzyła się pracując dla swoich Klientów – największych firm w Polsce i na świecie.

CELE KLIENTA

Cele Klienta realizowane poprzez wymienione usługi:

 • Możliwość zarządzania danymi w organizacji oraz badaniem on-line ich gęstości oraz jakości
 • Zbieranie danych niestrukturyzowanych w organizacji i z zewnętrznych źródeł oraz sprawne wyselekcjonowanie danych biznesowych najwyższej jakości
 • Weryfikacja stopnia danych duplikowanych i zdefiniowanie procesu poprawy danych oraz deduplikacji
 • Umożliwienie dostępu firm trzecich do danych oraz logów systemowych zanonimizowanych, bez konieczności podpisywania umów outsourcingowych
 • Rzeczywiste spełnienie wymogów ustawy RODO
 • Minimalizacja ryzyka wycieku danych wrażliwych poza organizację
 • Zwiększenie potencjału sprzedażowego dzięki polepszeniu jakości danych i wykorzystaniu wszystkich danych będących w organizacji
 • Ulepszenie procesu pozyskania oraz retencji danych
 • Automatyzacja procesów wydań nowych wersji modelu i baz danych, z pełną audytowalnością procesu i całościową symulacją procesu

Powrót