USŁUGI DORADCZO-WDROŻENIOWE

W ramach obszaru Zarządzanie jakością, w oparciu o własne integracje innowacyjnych narzędzi, świadczymy kompleksowe usługi:

 • Ocena i poprawa wydajności systemów IT
 • Optymalizacja procesów testowych w aspekcie wyselekcjonowania danych i przypadków testowych pokrywających kluczowe procesy biznesowe
 • Weryfikacja i analiza User Experience dla aplikacji mobilnych i internetowych
 • Weryfikacja i analiza współczynnika odrzuceń dla stron internetowych
 • Monitoring, weryfikacja, analiza współczynnika satysfakcji z szybkości działania dla aplikacji internetowych z podziałem na strefy geograficzne, rodzaje przeglądarek i urządzeń
 • Wsparcie procesów HelpDeskowych przez szybkie odtworzenie działań konkretnego użytkownika
 • Wykrywanie wąskich gardeł w architekturze systemów IT , definiowanie przyczyn oraz metody ich usunięcia
 • Wsparcie przy procesach migracyjnych w ramach bezpieczeństwa danych i wydajności systemów
 • Przygotowanie danych do rozliczania dostawców usług z parametrów umów SLA z uwzględnieniem wszystkich warstw architektury IT
 • Automatyzacja procesów wydań i deploymentu począwszy od środowisk developerskich poprzez produkcje z pełnym raportowaniem i audytowalnością procesów
 • Dostarczanie danych zanonimizowanych dla środowisk nieprodukcyjnych
 • Zapełnienie procesu wydań dla modelu i baz danych

CELE KLIENTA

Usługi realizowane są przez zespół inżynierów Spica Solutions, którzy w oparciu o doświadczenie projektowe udoskonalili, oraz stworzyli własne integracje  platform XebiaLabs, Delphix, Waterline Data, Dynatrace, Datical, Spica Masking Guard. Proponowane rozwiązania adresują realne problemy z zakresu jakości, z którymi firma spotkała się pracując dla swoich Klientów – największych firm w Polsce i na świecie:

 • Skrócenie czasu dostarczenia nowych produktów dla klientów końcowych
 • Zwiększenie jakości dostarczanych systemów IT
 • Minimalizacja kosztów wytwórczych
 • Automatyzacja procesów i zwiększenie zwinności wytwarzania aplikacji wraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na wysokiej klasy specjalistów IT
 • Zwiększenie zadowolenia klienta końcowego z używanych aplikacji
 • Poprawa procesów biznesowych i wsparciowych

Rzeczywista implementacja metodologii agile wraz z przydziałem zasobów IT

Powrót