USŁUGI DORADCZO-WDROŻENIOWE

W ramach usług z obszaru Robotyzacji, wykorzystując nowatorskie platformy stworzone w kraju jak i liderów rynku, świadczymy kompleksowe usługi automatyzacji procesów biznesowych:

 • Wyselekcjonowanie procesów biznesowych do automatyzacji
 • Analiza procesów i ich optymalizacji oraz przygotowanie robotów
 • Automatyczne generowanie przypadków testowych za pomocą robotów
 • Wyciąganie danych biznesowych z systemów informatycznych
 • Automatyzacja obsługi poczty korporacyjnej i dokumentów elektronicznych
 • Automatyzacja procesów podpisywania, weryfikacji umów z Klientami

CELE KLIENTA

Usługi realizowane są przy współpracy z Klientami, wykorzystujemy mechanizmy nagrywania pracy użytkownika co skutkuje szybkimi efektami biznesowymi i wdrożeniem procesów automatycznych, bez konieczności dużego angażowania pracowników po stronie Klienta. Naszymi atutami jest zrozumienie procesów, bezpośredni dostęp do producentów oprogramowania. Dzięki temu Klienci adresują realne problemy organizacji:

 

 • Zwiększenie wydajności pracy zespołów
 • Zmniejszenie ilości błędów popełnianych przy wykonywaniu prac manualnych
 • Standaryzację i ujednolicenie procesów biznesowych
 • Redukcję kosztów i możliwość wykonywania pracy przez 24/7 bez konieczności zwiększenia liczebności zespołów
 • Integracja danych z różnych systemów – często już nierozwijalnych (starych) gdzie nie ma o nich wiedzy w organizacji
 • Brak konieczności wykorzystania wysoko wykwalifikowanych zasobów IT w celu przygotowania robotyzacji
 • Możliwość pokrycia robotyzacją procesów lokalnych, które są krytyczne i czasochłonne dla poszczególnych zespołów nie tylko dla całych organizacji
 • Zwiększenie satysfakcji Klienta przez przyspieszenie procesów i zapewnienie adekwatnej jakości
 • Szybkie wdrożenie zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni

Powrót