Migracja danych do chmury

Projekty chmurowe borykają się z szeregiem wyzwań, które skutecznie potrafią odstraszyć przed ich realizacją, a co za tym idzie uniemożliwić konsumpcję korzyści. Szczególnym problemem są dane oraz mechanizmy ich transportu niezależne od dostawcy chmury. Jest to jeden z kluczowych obszarów adresowanych w ofercie firmy, skutecznie realizowany przez zespół Data Delivery.  

 

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

  • Budowa środowiska replikacji typu Backup/Failover do chmury hybrydowej /branża: energetyka/ 
  • Selektywna replikacja zanonimizowanych danych do chmury Azure Cloud