Akademia Diagnostyki

AKADEMIA DIAGNOSTYKI –

SPECJALISTYCZNY PROGRAM WARSZTATÓW SPICA SOLUTIONS

 

Cel? Czyli po co to robimy

Celem warsztatów jest zdobycie niezbędnych umiejętności do samodzielnej analizy problemów na środowisku Klienta
z wykorzystaniem narzędzi Application Performance Monitoring. Pomagamy wytworzyć proces analizy, wymiany informacji z innymi członkami zespołu (programiści, sieciowcy, administratorzy), tak by usprawnić proces rozwiązywania incydentów, a co ważniejsze, zapobiegania im w przyszłości.

 

Dla kogo? Czyli kto może wziąć udział

Uczestnikami mogą być administratorzy aplikacji, pracownicy mostka operatorskiego oraz developerzy. Zaleca się,
by kandydat posiadał przynajmniej ogólną wiedzę z zakresu działania systemów informatycznych i/lub funkcjonowania kodu aplikacyjnego w technologiach funkcjonujących na środowisku klienta. Ale nie przejmuj się, na pierwszym etapie Akademii dokonujemy weryfikacji i jeśli konieczne jest uzupełnienie wiedzy, przeprowadzamy 2-dniowe szkolenie z zakresu podstaw korzystania z narzędzia.

 

Jak to działa? Czyli jak długo trwa i z czego się składa

Warsztaty odbywają się zawsze na środowisku Klienta. Jest to bardzo istotne by przygotować osoby do pracy w znanym środowisku, z problemami, które realnie wymagają rozwiązania. Spotkania odbywają się na zasadzie Wykładu/ Demonstracji celem wyrównania poziomu wiedzy dotyczącej danego zagadnienia. Kolejnym krokiem są warsztaty, gdzie uczestnicy wraz z prowadzącym przechodzą przez analizę problemu, wykonują sami dodatkową instrumentację lub kokpity pozwalające zilustrować problem.

Dodatkowo świadczymy wsparcie mailowe / poprzez komunikator, poza wyznaczonymi godzinami warsztatów, tak
by naglące zagadnienia lub wątpliwości wyjaśniać z uczestnikami jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę, że pewne problemy występują niezależnie od harmonogramu naszych spotkań i nie mogą czekać.

Skutkiem warsztatów jest wypracowanie wyspecjalizowanych kompetencji analitycznych po stronie organizacji Klienta. Dodatkowo, w czasie warsztatów rozwiązujemy zagadnienia, które aktualnie mają miejsce w aplikacji Klienta. Zysk jest więc podwójny.

 

Co osiągniesz?

  • Umiejętność skutecznego wykorzystania posiadanego narzędzia APM w zakresie diagnostyki, instrumentacji
    i konfiguracji oraz zarządzania licencją
  • Umiejętność szybkiej analizy i odnajdywania przyczyny problemów zarówno od strony infrastruktury jak i kodu aplikacyjnego lub bazy danych
  • Przygotowywanie raportów, które w jasny sposób pozwolą zainteresowanym osobom uzyskać informacje na temat incydentów i wykorzystanie ich przez organizacje w celu rozwiązania problemów

 

Kto prowadzi?

Warsztaty prowadzone są przez doświadczonych inżynierów, ściśle współpracujących z dostawcami technologii APM, laureatami Community Rock Star za wkład w rozwój społeczności skupionej wokół Dynatrace, ekspertów pracujących w największych projektach diagnostycznych/monitoringowych w Polsce.

Akademia Diagnostyki

ETAP I

Akademii Diagnostyki, to:

  • weryfikacja kompetencji w zakresie korzystania z narzędzia APM (podstawy) i/lub
  • 2 dniowe szkolenie z zakresu podstaw korzystania z narzędzia APM.

Ten etap zakończony jest spotkaniem inicjującym, na którym ustalane są pierwsze 2-3 tematy będące przedmiotem pierwszych warsztatów w ramach Akademii. Na spotkaniu tym zostaną ustalone szczegóły dotyczące środowiska Klienta.

 

ETAP II

Akademii Diagnostyki, to spotkania warsztatowe, które odbywają się w cyklach kwartalnych:

  • w 1-szym miesiącu pierwszego kwartału warsztaty odbywają się 1-2 razy w tygodniu.

Czas trwania spotkania: 2-3h.

  • spotkanie weryfikujące, na którym badamy uzyskane efekty i zadowolenie Klienta
  • kolejne spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu. Czas trwania warsztatów: 2-3h

 

Minimalny czas trwania Akademii Diagnostyki wynosi 3 m-ce (ETAP I + WARSZTATY Q1).
Dla uzyskania najlepszych efektów rekomendujemy pakiet na 6 m-cy.
W opcji oferujemy również roczne wsparcie Klienta w ramach Akademii Diagnostyki.

Chcesz poznać warunki udziału w Akademii Diagnostyki skontaktuj się z nami:

Daria Grzegorska
e-mail: daria.grzegorska@spicasolutions.pl
Mobile: 506 017 132