Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością w IT często utożsamiane jest z procesami testowymi. Te zaś z reguły w kryzysie projektowym realizowane są zazwyczaj w deficycie czasu. W tym warunkach wagi nabiera jakość testów wraz z jakością powiązanej z nimi diagnostyki. Aby zapewnić dobrą jakość w niedoborze czasu konieczna staje się zdolność szybkiego wskazania źródła problemu i jego naprawy. Tego rodzaju podejście jest domeną zespołu Tests Management. W połączeniu z kompetencjami zespołu diagnostycznego, w oparciu o rzeczywiste scenariusze produkcyjne, jest on w stanie z szybko i skutecznie budować automaty testowe, a także wskazywać w punkt źródła błędów w systemach, umożliwiając szybką naprawę i poprawę jakości. 

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

  • Wsparcie procesów integracji dużych banków komercyjnych w zakresie predykcji jakości i wydajności zintegrowanego środowiska 
  • Zrealizowane projekty oceny i poprawy wydajności systemów IT w obszarach: kanałów elektronicznych, procesów CRM, systemów HR i backoffice