Continuous delivery & integration

Automatyzacja wdrożeń to Święty Graal współczesnej informatyki. Dobrze wdrożona może przynieść ogromne korzyści, pod warunkiem, że wdrożona jest …. dobrze. To zaś oznacza znacznie więcej niż skrypty wyzwalane za pomocą przycisku czy komendy. Pod uwagę powinny być wzięte między innymi kwestie integracji z procesami wydań, zarządzania konfiguracją i wersjami. Istotna jest audytowalność oraz występowanie długu technologicznego. Sprostanie tym wyzwaniom wymaga odpowiedniego zestawu narzędziowego oraz doświadczenia projektowego w złożonych środowiskach.