Bezpieczeństwo IT

Chyba nikt nie ma takiej dynamiki i kreatywności jak cyberprzestępcy. Ten fakt narzuca ekspertom w zakresie bezpieczeństwa konieczność wyszukiwania nowych metod obrony, czy wręcz uprzedzania działań ze strony atakujących. W tych warunkach konieczne jest osiągnięcie dużej skuteczności w ramach racjonalnego kosztu i dostępnych zasobów.  To z kolei wymaga niekonwencjonalnego i innowacyjnego podejścia wskroś całego cyklu oprogramowania, funkcjonowania systemów IT w przedsiębiorstwie czy interakcji z klientem końcowym. Adresujemy zagadnienia bezpieczeństwa zarówno w obszarze wczesnego developmentu, budowy środowisk nieprodukcyjnych i zarządzaniem danymi wrażliwymi, automatycznego wyszukiwania zagrożeń i wycieków danych, zarówno w ogólnodostępnym internecie, jak i w darknecie. Do tego należy wymienić platformy zwodzenia ataków oraz informatykę śledczą połączoną z zabezpieczeniem endpoints. Wszystkie te obszary prezentują innowacyjne podejście, często powiązane z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów wnioskowania i sztucznej inteligencji.