Nasze certyfikaty

 

 

Certyfikat Dynatrace Master, potwierdza, że nasi eksperci to prawdziwi mistrzowie całej platformy Dynatrace. Jest to najbardziej uznany certyfikat w branży.

 

 

Certyfikat Dynatrace Professional potwierdza, że posiadamy wiedzę na temat infrastruktury Dynatrace, gromadzenie i analizy danych, punktów integracji i koncepcji wizualnych.

 

 

Certyfikat Dynatrace Associate potwierdza, że posiadamy wiedzę na temat infrastruktury Dynatrace, możliwości i komponentów systemu, obsługiwanych technologii, funkcji i koncepcji raportowania oraz analiz.

 

 

Certyfikat Dynatrace Observability potwierdza kompetencje w zakresie wykorzystywania narzędzi Dynatrace do analizy, monitorowania i optymalizacji systemów, umożliwiając pełną obserwowalność infrastruktury i aplikacji.

 

 

Certyfikat Dynatrace AppDeveloper dowodzi umiejętności tworzenia aplikacji zoptymalizowanych pod kątem monitorowania i zarządzania nimi przy użyciu narzędzi Dynatrace.

 

 

Certyfikat Azure AZ-104 potwierdza kompetencje w zakresie zarządzania infrastrukturą chmurową Microsoft Azure, obejmując administrację zasobami, bezpieczeństwo, monitorowanie i konfigurację usług.

 

 

Certyfikat Kubernetes KCNA świadczy o zdolności do projektowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami w środowiskach opartych na Kubernetes, potwierdzając zaawansowaną wiedzę i umiejętności związane z tą platformą.

 

 

Certfyikat CloudBees Jenkins Engineer 2020 świadczy o umiejętnościach w zakresie konfigurowania, zarządzania i optymalizacji środowiska Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) przy użyciu platformy Jenkins od CloudBees.

 

 

Certyfikat Jenkins Engineer potwierdza zaawansowane umiejętności w zakresie projektowania, konfiguracji i zarządzania systemami Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) przy użyciu narzędzia Jenkins.