Data Management

Zarządzanie danymi, w szczególności danymi nieprodukcyjnymi, jest jednym z tych elementów, które czynią zespoły IT mniej dynamicznymi niż mogłyby być z uwagi na posiadane twarde zasoby i kompetencje. To ma swój bezpośredni, negatywny wpływ na tempo realizacji projektów biznesowych. Drugim elementem, który nie może być ignorowany, jest kwestia ekspozycji na ryzyko wycieku danych. Choć zawsze był to element istotny dla Zarządów, w dobie dyrektywy GDPR raczej nie wystarczą już regulacje proceduralne i prawne. Potrzebne są rozwiązania technologiczne, które pozwalają automatyzować, przyspieszać, audytować i raportować rzeczywisty stan rzeczy. Projekty tego typu są udziałem zespołu Data Delivery. 

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU

  • Wsparcie dla fuzji banków. Podniesienie jakości i bezpieczeństwa, oraz skrócenie czasu przygotowania zestawów danych do procesów merge /branża: bankowość/ 
  • Mechanizm anonimizacji, spójny dla baz danych i logów aplikacyjnych /branża: bankowość/ 
  • Kompleksowy proces powoływania środowisk nieprodukcyjnych wraz z anonimizacją danych dla działów testów i rozwoju aplikacji – Ubezpieczenia 
  • Wdrożenie procesu powoływania zintegrowanych środowisk nieprodukcyjnych opierających się na kilku technologiach bazodanowych /branża: bankowość/ 
  • Determinowane przez RODO/GDPR kompleksowe wdrożenie procesu anonimizacji danych wielu systemów wraz z powoływaniem zamaskowanych środowisk nieprodukcyjnych /branża: energetyka/