Case Study – energetyka

Duża firma z branży energetycznej, dystrybutor energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Firma realizująca szereg nowoczesnych przedsięwzięć, z rozwiniętym działem developmentu. Jednym z celów firmy jest zaspakajanie potrzeb klientów poprzez budowanie i utrzymywanie kanałów komunikacji elektronicznej. Środowisko IT składa się z 10 kluczowych, strategicznych dla działania firmy aplikacji, opartych na SAP, Oracle, MS SQL. Razem to 13 różnych instancji baz danych produkcyjnych o łącznej pojemności ok.  40TB.

Case Study – ubezpieczenia

Firma z branży ubezpieczeniowej, lider sprzedaży ubezpieczeń direct. Firma realizująca szereg nowoczesnych przedsięwzięć, dla której czas dostarczania aplikacji biznesowych jest najważniejszy. Wizją firmy jest wyznaczanie kierunków dla ubezpieczeń przyszłości. Środowisko IT składa się z jednej podstawowej aplikacji rozwijanej własnym zespołem developerskim oraz wielu aplikacji wspierających. Powoduje to, że testy nowych funkcjonalności są pracochłonne, wyszukiwanie przyczyn błędów trwa długo.