USŁUGI DORADCZO-WDROŻENIOWE

W ramach obszaru Continuous delivery & integration firma realizuje następujące usługi:

 • Automatyzacja wydań /release/ na środowiska testowe i produkcyjne przy użyciu narzędzi XebiaLabs, z wykorzystaniem istniejących rozwiązań takich jak Ansible, Chef, Puppet czy Urban Code, ze szczególnym uwzględnieniem działań na platformie legacy
 • Automatyzacja procesu deploymentu w warstwie aplikacyjnej i warstwie baz danych z wykorzystaniem XebiaLabs, Delphix oraz Datical
 • Zapewnienie bezpieczeństwa kodów w procesie wytwórczym z systemem weryfikacji Nexus firmy Sonatype
 • Automatyzacja pozyskiwania kopii danych produkcyjnych wraz z maskowaniem
 • Automatyzacja wdrożeń i uruchomienia monitoringu i diagnostyki, wraz z zaawansowaną konfiguracją wdrożeniową
 • Automatyzacja testów wydajnościowych

Usługi powyższe realizowane są przez zespół inżynierów Spica Solutions, którzy w oparciu o doświadczenie projektowe udoskonalili, a w niektórych przypadkach stworzyli własne integracje pomiędzy platformami XebiaLabs, Delphix, Dynatrace, Sonatype oraz rozwiązaniami takimi jak jMeter. Proponowane i wdrażane rozwiązania adresują realne problemy, z którymi firma zmierzyła się pracując dla swoich Klientów – największych firm w Polsce i na świecie.

CELE KLIENTA

Cele Klienta realizowane poprzez wymienione usługi:

 • możliwość stopniowego przejścia z istniejących rozwiązań zarządzania procesem wydań do działania w pełni automatycznego – z uwzględnieniem dotychczasowego procesu i narzędzi,
 • ustandaryzowanie wdrożeń – łatwość konfiguracji i wykorzystania w różnych środowiskach, zespołach, projektach,
 • planowanie, automatyzowanie i analiza pełnego zakresu wdrożenia,
 • możliwość automatycznego wycofywanie zmian (rollback) na poziomie aplikacyjnym,
 • pełna audytowalność, raportowanie i dzienniki zdarzeń dające kontrolę nad procesem oraz bezpieczeństwo wdrożeń,
 • podgląd statusu wdrożenia w aplikacjach, środowiskach czy całych zespołach, rejestracja każdego kroku z możliwością szybkiego i automatycznego powrotu do poprzedniego stanu,
 • uniknięcie budowy złożonych skryptów i systemów kontroli konfiguracji na rzez powtarzalnych i prostych kroków możliwych do zrealizowania przez pracowników o stosunkowo niewielkim poziomie doświadczenia,
 • gotowość szybkiej wykorzystania nowych technologii – platforma jest przystosowana do wsparcia wszystkich typów aplikacji(mainframe, client-server, cloud, mobile, micro-services),
 • możliwość wykorzystania już istniejących rozwiązań, łatwość integracji z rozwiązaniami niestandardowymi.

Powrót