USŁUGI DORADCZO-WDROŻENIOWE

W ramach obszaru Monitoring i diagnostyka, firma realizuje następujące usługi doradczo-wdrożeniowe:

 • Monitoring środowisk produkcyjnych i nieprodukcyjnych w tym współpraca z mostkiem operatorskim, zespołami DevOps
 • Wsparcie w analizie systemów krytycznych realizowane w momentach krytycznych i działaniach planowanych, w ramach procesów poprawy jakości
 • Optymalizacja tworzenia i działania aplikacji - wykorzystanie narzędzi diagnostycznych od początku życia systemu informatycznego, ze szczególną optyką na aspekty wydajnościowe zarówno w obszarze architektury, zaimplementowanych algorytmów oraz właściwej konfiguracji wykorzystywanych frameworków
 • Optymalizacja zapytań do baz danych (Oracle i MSSQL) oraz konfiguracja silników bazodanowych
 • Diagnostyka systemów podczas awarii - zespół specjalnego reagowania aka SWAT Team, zbudowany z m.in. diagnostów, ekspertów w zakresie poszczególnych technologii i platform, a także menedżerów z doświadczeniem w zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi jak i awariami
 • Monitoring kluczowych procesów i systemów w krytycznych momentach funkcjonowania biznesowego, np. procesy zamknięcia miesiąca, migracje systemów podczas integracji biznesowej – np. podczas dnia 3.0 czy też obsługa wzmożonego ruchu podczas kampanii marketingowych czy też sprzedażowych, tj. jak np. czarny piątek
 • Budowa automatycznych systemów rozliczeniowych SLA oraz innych systemów analitycznych bazujących na danych monitoringowych
 • Usługi szkoleniowe narzędziowe oraz metodyczne

Usługi doradczo-wdrożeniowe zwyczajowo realizowane są w oparciu o narzędzia oferowane przez Spica Solutions, np. do monitoringu aplikacyjnego wykorzystywane są narzędzia Dynatrace. Oprócz tego wykorzystywane są rozwiązania już wdrożone u Klienta – jak na przykład monitoring oparty o logi aplikacyjne, a także platformy takie jak ELK oraz własne integracje i pluginy.
Trzon zespołu stanowią inżynierowie i menedżerowie Spica Solutions, w razie potrzeby wspierani ekspertami zewnętrznymi.

CELE KLIENTA

Cele Klienta realizowane poprzez wymienione usługi:

 • Skrócenie czasu dostarczania nowych funkcjonalności:
  Umożliwienie zwinnego tworzenie i implementacji aplikacji,
  Szybka i częsta informacja dla biznesu, deweloperów, administratorów o jakości produktu.
 • Poprawa jakości produktów:
  Zmniejszenie ilości błędów i przerw spowodowanych błędami,
  Skrócenie czasu naprawy błędów,
  Poprawa parametrów wydajności i dostępności,
  Poprawa poziomu bezpieczeństwa systemów,
  Wyeliminowanie przestojów systemu związanych z wdrożeniami.
 • Utrzymanie ciągłości funkcjonowania kluczowych procesów biznesowych (np. sprzedaż).
 • Poprawa User Experience.

Powrót