CloudBees to węzeł korporacyjny Jenkinsa i DevOps’a , dostarcza firmom inteligentne rozwiązania przyspieszające tworzenie i dostarczanie oprogramowania. Rozwiązanie składa się z CI - Continuous Integration (enterprise jenkins) i CD - Continuous Delivery. Bazuje on na Jenkinsie - najpopularniejszej, zaufanej platformie do automatycznego dostarczania oprogramowania dodając od siebie bezpieczeństwo klasy korporacyjnej, skalowalność, łatwość zarządzania i wsparcie ekspertów. Dzięki CloudBees zespoły mogą bez obaw budować, testować i wdrażać oprogramowanie. Dzięki temu, że proces tworzenia i dostarczania oprogramowania jest bardziej produktywny, łatwiejszy w zarządzaniu i bezproblemowy, CloudBees stawia firmy na najszybszej drodze do przekształcania wspaniałych pomysłów w doskonałe oprogramowanie. Społeczność Jenkinsa oferuje ponad 1700 wtyczek, które umożliwiają Jenkinsowi integrację z praktycznie każdym narzędziem, w tym wszystkimi najlepszymi rozwiązaniami używanymi w całym procesie dostarczania oprogramowania.
CloudBees głównie cechuje się:
 • Łatwiejszą współpracą nad projektami dostarczającymi oprogramowanie
 • Włączaniem nowych zespołów i rozpoczynaniem projektów w przeciągu kilku minut
 • Tworzeniem standardowego pipeline’u dostarczającego oprogramowanie przy użyciu najlepszych praktyk DevOps
 • Wyeliminowaniem złożoności konfiguracji i administracji, które często odwracają uwagę od najważniejszej rzeczy, czyli dostarczeniu oprogramowania
 • Zapewnieniem bezpieczeństwa w zarzadzaniu projektem umożliwiając elastyczną kontrolę opartą na rolach - od pierwszego commitu po kod działający na środowisku produkcyjnym
 • Dziesięcioletnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań DevOps
Korzyści biznesowe korzystania z Continuous Delivery:
 • Zredukowanie time-to-value.
 • Mała firma nie potrzebuje MBA, aby stwierdzić, że Continuous Delivery pomaga jej w realizacji zadań. Duże przedsiębiorstwo, które zmapowało swój strumień wartości i ma złożone inwestycje i zobowiązania w całej organizacji, zauważy, że Continuous Delivery pomaga zredukować time-to-value.
 • Podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Wdrażaj, mierz, dostosowuj.
 • Nadal możesz wypuszczać większe wersje wdrożeń, ale twoje procesy będą lepiej dostosowane do ciągłego zbierania danych. Skróci to pętlę sprzężenia zwrotnego z klientami, zwiększając zdolność do reagowania, planowania kolejnych ruchów i wyprzedzania konkurencji.
 • Jakość.
 • Wypuszczanie nowych produktów zmusza Cię do podniesienia poprzeczki jakości i pełnej automatyzacji praktyk testowych. Lepsza jakość oznacza szczęśliwszych klientów, niższe koszty, mniej prób „ogniowych” i mniej nieplanowanej pracy.
 • Eksperymentowanie = innowacja
 • Programiści i linie biznesowe mogą małym kosztem wypróbować nowe pomysły, odblokowując innowacyjne idee, które zostały zamknięte w długich cyklach wydawniczych wymagających dużych nakładów.
 • Redukcja kosztów.
Duże wydania pociągają za sobą duże koszty i duże konsekwencje, gdy coś pójdzie nie tak. CloudBees pozwala nam utrzymywać produkty w stanie gotowym do wydania obniżając koszty ich dostarczenia.

CloudBees Continuous Integration

Zapewniając widok jeden do wielu kontrolerów Jenkinsa, CloudBees CI umożliwia zespołom programistów pracę „izolacji” i kontrolować swoje własne narzędzia. Tymczasem administratorzy zyskują skonsolidowany widok wszystkich podłączonych kontrolerów. Tworzy to z Jenkinsa narzędzie do scentralizowanego zarządzania i kierowania całą infrastrukturą.

CloudBees Continuous Delivery

Zarządzanie pipelinem i środowiskiem

Tworzenie pipelinów opartych na modelach i testowanie w środowiskach zbliżonych do produkcyjnych w ramach jednej, elastycznej platformy dla szybkich, przewidywalnych releasów nadających się do wielokrotnego użytku.

Automatyzacja wdrożeń

Przewidywalne budowanie, wdrażanie i śledzenie dowolnej aplikacji lub mikroserwisu w dowolnym kontenerowym środowisku uruchomieniowym w dowolnej skali.

Analizowanie pipelineów

Wykorzystaj dashboardy i konfigurowalną funkcje raportowania, aby uzyskać w czasie rzeczywistym wgląd w proces wdrożenia, częstotliwość, przepustowość i czas trwania.

Integracja z narzędziami, które uwielbiasz

CloudBees integruje się z setkami istniejących narzędzi do tworzenia oprogramowania, bezpieczeństwa, monitorowania oraz narzędzi DevOps’owych

Orkiestracja wydań

Orkiestracja wielu aplikacji lub mikroserwisów w wielu środowiskach i zarządzanie cyklem wydawania oprogramowania za pomocą jednej platformy.

Widok zależności w wydaniu

Wizualizuj i zarządzaj zależnościami w modelach aplikacji na całym stosie. Porównaj wymagania warstwy aplikacji z możliwościami warstwy środowiska dla mapowania warstwy.

Gromadzenie danych raportowych w czasie rzeczywistym

Twórz raporty z audytu w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku. Koniec z poszukiwaniem danych. Brak czasu traconego na przekopywanie się przez logi. Nie trzeba odrywać programistów od prac innowacyjnych, aby odtworzyć kompilację sprzed miesięcy.

CloudBees Analytics

Pełny wgląd w proces pipeline’u
Uzyskaj skonsolidowany widok wielu pulpitów i funkcji raportowania, aby planować, kontrolować i śledzić pipeline wydaniowy i wdrożeniowy.

Centrum dowodzenia wydań

Uzyskaj widok z lotu ptaka na status wydania, daty kamieni milowych, zależności, oczekujące zatwierdzeń, wyników testów, postępów, środowiska i zaangażowanych zespołów.

Wgląd w Workload

Zobacz historyczny wzrost obciążenia w cyklach zapotrzebowania. Zespoły ds. infrastruktury mogą wykryć wzorce, problemy z przepustowością i nieoczekiwane skoki dotyczące stanu systemu/kontrolera, co umożliwia administratorom podjęcie działań wyprzedzających i zapobiegać nieplanowanym przestojom.

Używanie pluginów

Śledź i monitoruj wykorzystanie wtyczek we wszystkich swoich zadaniach Jenkinsa, ustalaj priorytety aktualizacji dla najczęściej używanych wtyczek oraz przeglądaj i audytuj wszystkie nieużywane wtyczki.