COUNTERCRAFT

Wzrastająca obecność przedsiębiorstw w cyfrowym świecie istotnie zwiększa ekspozycję na atak hackerski. Ilość ataków rośnie bardzo szybko, a wyrafinowanie przestępców jest coraz większe. Powoduje to ogromny wzrost kosztów związanych z ochroną zasobów cyfrowych, a także dużą ilość pracy po stronie inżynierów bezpieczeństwa. Aby skutecznie sobie radzić z tymi wyzwaniami, konieczne są nowe pomysły i rozwiązania. Jedną z najoryginalniejszych jest koncepcja platform zwodzących, które umożliwiają zwabienie i ciągły monitoring działań przestępczych w specjalnych, wydzielonych do tego środowiskach. Przy ograniczonych zasobach pozwala to skutecznie diagnozować wektor celowanego ataku, identyfikować przestępców oraz skuteczni, proaktywnie zabezpieczyć organizację przed potencjalnymi przestępczymi działaniami. Do zalet tego rozwiązania należy też fakt zerowego poziomu fałszywych alarmów.

Takie rozwiązanie oferowane jest przez firmę CounterCraft, której produkt wzbudza szerokie zainteresowanie, zaś sama firma została określona najciekawszym startupem w sektorze bezpieczeństwa cyfrowego. ​