CURIOSITY SOFTWARE

Curiosity Software to brakujące ogniwo w propozycji Spica Solutions. Specjalizacja w obszarach diagnostyki oraz budowy środowisk nieprodukcyjnych spowodowała zaangażowanie ekspertów w zakresie zarządzania jakością życia oprogramowania. Problemy z jakimi mierzą się zespoły IT, to:​

  • ręcznie pisane skrypty testowe​
  • budowa test case’ówwymaga wykwalifikowanych kadr​
  • brak informacji i miar o właściwym pokryciu badanej aplikacji wystarczającymi testami​
  • problem z generowaniem i dystrybucją danych testowych​
  • konieczność ponownego kodowania skryptów wraz ze zmianą wymagań i aplikacji​

VIP Test Framework rozwiązuje wskazane problemy przez:​

- Test Modeller – narzędzie umożliwiające modelowanie i optymalizację ​

przypadków testowych, generowanie skryptów, monitorowanie pokrycia testami​

  • Test Data Management – umożliwiający generowanie i zarządzanie danymi testowymi​
  • Integrację z rozwiązaniami takimi jak Parasoftczy Selenium​
  • Wirtualizację usług celem ułatwienia symulowania odpowiedzi zwybranychkomponentów środowiska testowego​
  • Integrację z wdrożonym DevOpspipeline.​

Rozwiązania Curiosity Software zintegrowane z narzędziami Xebia Labs i Delphix pozwala na kompletne automatyczne zarządzanie środowiskiem testowym i danymi testowymi.​

BAZA WIEDZY

 

 
Powrót