DATICAL

- Nie pozwól, aby cykl wydań w bazach danych spowolnił Twój DevOps.

IT w dużych organizacjach stoi przed wyzwaniem nadążania za dynamiką biznesu. Od pewnego czasu jednym z lekarstw jest zwinność, automatyzacja oraz DevOps. Skuteczne wdrożenie tego typu rozwiązań nie jest łatwe samo w sobie i jest rozwiązywane na różne sposoby. Problemem, który skutecznie opóźnia bądź czasami wręcz uniemożliwia skuteczne przyspieszenie wdrożeń i wydań,  jest wdrażanie zmian w bazach danych. Zwyczajowo jest to realizowane przez ręczne uruchamianie skryptów przez administratorów bazodanowych.  Jest to działanie spowalniające cały proces, do tego jest ono potencjalnym źródłem błędów. Datical jest systemem pozwalającym na automatyzację wdrożeń zmian w bazach danych w skali dużego przedsiębiorstwa.​

 

W skład rozwiązania Datical wchodzą:​

  • Change Management Simulator – pozwalający na symulację wdrożenia zmian na bazach danych oraz ocenę potencjalnych skutków zmian ​
  • Dynamic Rules Engine – silnik weryfikujący i wymuszający stosowanie reguł i zasad kodowania baz danych zgodnie z przyjętymi korporacyjnie wzorcami​
  • Database Code Packager - komponent pozwalający na integrację kodu bazodanowego i jego walidację tak jak wykonuje się to z kodem aplikacyjnym. Packager tworzy spójne paczki wdrożeniowe kodu bazodanowego, które wchodzą w skład artefaktów podlegających wdrożeniu na system produkcyjny.​
  • Deployment Management Console – konsola pozwalająca na audyt i monitoring wszystkich zmian bazodanowych w przedsiębiorstwie.​