DYNATRACE

- Kompleksowy, zautomatyzowany monitoring aplikacji i infrastruktury środowiska IT w ścisłym powiązaniu z aspektami biznesowymi.

Platforma Dynatrace jest systemem typu all-in-one performance monitoring, zapewniającą aktywne monitorowanie parametrów środowiska aplikacyjno-systemowo-infrastrukturalnego w czasie rzeczywistym. System, w ramach monitoringu przeprowadza kompleksową analizę jego parametrów i zależności na wskroś wszystkich warstw i technologii. Analizie poddany zostaje cały ruch zapewniając wgląd w szczegóły każdej pojedynczej transakcji.

Sztuczna inteligencja zaimplementowana w narzędziu, wspomaga rozwiązywanie problemów wydajnościowych oraz dostępności usług, zanim zostaną one zidentyfikowane przez administratorów monitorowanych środowisk.

Dynatrace zapewnia wgląd w doświadczenia użytkowników na warstwie frontend. Dane te są korelowane z wydajnością serwerów aplikacyjnych oraz infrastruktury z uwzględnieniem m.in. serwerów, kontenerów i rozwiązań w chmurze. Rozwiązanie zapewnia monitoring end-to-end, czyli od inicjalnej akcji użytkownika, poprzez warstwę usług aplikacyjnych, procesów i usług sieciowych. Działa niezależnie od skomplikowania architektury i złożoności środowiska.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA 

Monitoring FullStack

 • Real User Monitoring (Web, iOS, Android)
 • Raportowanie biznesowe (Session Replay, Session Properties)
 • Monitorowanie aplikacji na poziomie kodu wykonywalnego
 • Widoczność i mierzenie zapytań SQL
 • Łączenie transakcji korzystających z interfejsu SOA
 • Monitoring infrastrukturalny
 • Monitoring logów aplikacyjnych i serwerowych

AI automatycznie powiadamiająca o problemach

 • Wszystkie metryki zbierane przez Dynatrace są analizowane przez AI
 • Dane są analizowane i zbierane w raporty tzw. Problemy wskazujące przyczyny incydentu
 • AI pozwala przewidywać z wyprzedzeniem trendy dotyczące monitorowanych metryk

Łatwa implementacja

 • Instalacja sprowadza się do zainstalowaniu OneAgent na monitorowanym host
 • Automatyczna instrumentacja procesów aplikacyjnych
 • Automatyczne wykrywanie i instrumentowanie kontenerów
 • Instrumentacja i monitoring środowisk chmurowych (AWS (łącznie z usługami severless jak Lambda), Azure

Dynatrace jako platforma

 • Rozszerzanie funkcjonalności narzędzia poprzez plugin’y (wsparcie dla dodatkowych technologii)
 • Rozbudowany interface API pozwalający automatyzować konfigurację narzędzia oraz analizować zbierane dane w zewnętrznych narzędziach
 • Możliwość wysyłania metryk do Dynatrace
 • Integracja z narzędziami do LoadTest
 • Integracja z systemami do obsługi incydentów (Service Now, Jira etc.)