Extreme Robotics

EXTREME ROBOTICS Sp. z o.o. jest polskim producentem oprogramowania, tworzącym roboty software’owe z zakresu RPA (ROBOTIC PROCESS AUTOMATION). Roboty te wyręczają pracowników biurowych w powtarzalnych zadaniach wykonywanych na komputerach, dając im więcej czasu na pracę nad zadaniami o faktycznej wartości dodanej. Spółka projektuje rozwiązania robotów od połowy roku 2015, pierwsze wdrożenie zostało zrealizowane 1,5 roku później.

Extreme Robotics została wydzielona jako spółka siostra Business Online Services Sp. z o.o., która specjalizuje się  w realizacji systemów do archiwizacji i obiegu dokumentów. Firma istnieje 11 lat na rynku, posiada 2 biura w Warszawie i Bydgoszczy, zrealizowała ponad 50 projektów.