Obrazek Janusz Derda
CTO

Janusz Derda

Posiada szerokie doświadczenie i wiedzę zakresu zarządzania zespołami i projektami IT, był odpowiedzialny w ramach IT za przeprowadzenie fuzji dużych przedsiębiorstw, prowadził jedne z największych projektów transformacji Technologicznej w Polsce, jest pasjonatem automatyzacji i robotyzacji procesów z uwzględnieniem aspektów miękkich dotyczących transformacji zespołów wykorzystując w optymalnym stopniu wiedzę, zaangażowanie oraz chęć uczenia się ludzi. Największa satysfakcję daje mu możliwość pracy i budowania zespołu składającego się z różnych wiekowo i kulturowo osób, łącząc wiedzę i doświadczenie z entuzjazmem i apetytem na ryzyko.