PARASOFT

- Wirtualizacja, symulacja i skalowanie usług. 

Rozwiązania firmy Parasoft wiodą prym w zakresie szeroko postrzeganego testowania, jednak z perspektywy budowania środowisk nieprodukcyjnych brakującym ogniwem jest symulacja komponentów czy interfejsów niedostępnych, zbyt złożonych lub kosztownych by je fizycznie odtwarzać w środowiskach nieprodukcyjnych. Realizacja tych zadań możliwa jest z platformą wirtualizacji usług Virtualize, która umożliwia zaprojektowanie i symulowanie usług oraz ich odpowiednie skalowanie, tak aby możliwe było budowanie środowisk w ilości i czasie odpowiednim do kultury DevOps i Agile.