SONATYPE

- Software Automation and Security

Szybkość działania IT, w szczególności zdolność do akceptacji i wdrażania zmian, wymusiło nowe modele wytwarzania oprogramowania, pociągnęło także zmianę sposobu wdrażania – nastąpiło wyraźne przesuniecie z działań manualnych do automatyzacji, a także znacznie większe niż jeszcze niedawno korzystanie z komponentów i bibliotek zewnętrznych /np. Open Source/. To zjawisko pociąga za sobą potrzebę budowy repozytorium komponentów oraz procesu zarządzania ich cyklem życia – ich wersjami, funkcjonalnością i spełnianiem wymogów bezpieczeństwa. To zadanie realizuje platforma Nexus.

W OPINII KLIENTÓW

Powrót