WATERLINE DATA

Duże organizacje mierzą się z wyzwaniem, które doskonale odzwierciedlają dwa pytania – gdzie są dane krytyczne dla organizacji oraz które z nich są wrażliwe?​

Udzielenie odpowiedzi nań nie jest proste i różni Klienci różnie sobie z tym zagadnieniem radzą. Im większa jest organizacja, tym zadanie jest trudniejsze.​

Waterline Data jest firmą dostarczającą platformę – katalog danych, która w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji wyszukuje oraz odpowiednio taguje dane, tak aby można było skutecznie je odnaleźć.​

Dzięki zastosowaniu platformy skutecznie można:​

  • Katalogować dane,​
  • Udostępniać je osobą uprawnionym, także w trybie self-service​
  • Spełniać wymogi regulacji takich jak RODO​
  • Sledzić dane – ich pochodzenie, transformację i przemieszczanie się pomiędzy systemami​
  • Usuwać niepotrzebne duplikacje​
  • Inwentaryzować dane wrażliwe