Case Study – energetyka

Tło projektu:

Duża firma z branży energetycznej, dystrybutor energii elektrycznej i ciepła w Polsce. Firma realizująca szereg nowoczesnych przedsięwzięć, z rozwiniętym działem developmentu. Jednym z celów firmy jest zaspakajanie potrzeb klientów poprzez budowanie i utrzymywanie kanałów komunikacji elektronicznej.

Wyzwania :

Środowisko IT składa się z 10 kluczowych, strategicznych dla działania firmy aplikacji, opartych na SAP, Oracle, MS SQL. Razem to 13 różnych instancji baz danych produkcyjnych o łącznej pojemności ok.  40TB. Wielooddziałowa struktura organizacyjna, heterogeniczne środowisko IT, bardzo złożona architektura środowisk aplikacyjnych, bazodanowych i sieciowych.

Działy biznesowe oczekują od IT coraz szybszego wprowadzania zmian ad-hoc i skrócenia czasu realizacji projektów strategicznych.

Problemem dla IT są niedostateczne zasoby, których czas dedykowany na działania związane z bieżącym funkcjonowaniem wysyca i dezorganizuje praca na zlecenie działów rozwoju  (zapewnienie kopii środowisk produkcyjnych, zarządzanie nimi i monitoring). Jednocześnie występuje ciągła potrzeba zapewnienie nowej przestrzeni „storage” dla środowisk rozwojowych, ciągła potrzeba wystawiania kolejnych kopii baz danych na potrzeby rozwoju, których dostarczenie danych trwa od 2 dni do 3 tygodni (zapewnienie infrastruktury, dostarczenie, odświeżenie, kopie równoległe). Wyzwaniem jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego środowiska sieciowego dla celów testów integracyjnych pełnych środowisk aplikacyjnych. Ze względów oszczędnościowych na potrzeby rozwoju dostarczane są fragmenty baz danych (tzw. „subsetting”).

W związku z wejściem w maju 2018 RODO firma zdecydowała, że kopie baz danych zawierały zanonimizowane dane osobowe dostarczane do środowisk rozwojowych (DEV/TEST). To samo dotyczy logów produkcyjnych, które zawierają dane osobowe.