Case Study – ubezpieczenia

Tło projektu:

Firma z branży ubezpieczeniowe, lider sprzedaży ubezpieczeń direct. Firma realizująca szereg nowoczesnych przedsięwzięć, dla której czas dostarczania aplikacji biznesowych jest najważniejszy. Wizją firmy jest wyznaczanie kierunków dla ubezpieczeń przyszłości.

Wyzwania:

Środowisko IT składa się z jednej podstawowej aplikacji rozwijanej własnym zespołem developerskim oraz wielu aplikacji wspierających. Powoduje to, że testy nowych funkcjonalności są pracochłonne, wyszukiwanie przyczyn błędów trwa długo.

Działy biznesowe oczekują od IT coraz szybszego wprowadzania zmian ad-hoc i skrócenia czasu realizacji projektów strategicznych. Oczekują również, wydajniejszej pracy systemu.

Rozwiązanie: 

 Wdrożono rozwiązanie DynaTrace. Wyspecjalizowany bardzo lekki agent (instalowany na maszynie, na której działa aplikacja Java lub .NET) pozwala na uzyskanie informacji typu: 

  • Jakie metody są wywoływane w ramach monitorowanej aplikacji? 
  • Jaki jest czas wywołania poszczególnych metod? 
  • Gdzie znajduje się wąskie gardło aplikacji? 
  • Jakie zapytania SQL generowane są przez aplikację Java/.NET i jaki jest czas ich wykonania? 
  • Czy aplikacja nie zawiera wycieków pamięci, które powodować mogą, że przestaje one nagle działać? 

Powyższe informacje zapewniają bardzo szczegółowy wgląd w działanie aplikacji Java/.NET  - pozwalają identyfikować elementy aplikacji (do poziomu metody i zapytania SQL) niespełniające założeń wydajnościowych.