RiskIQ

Producent systemu proaktywnego monitorowania zasobów cyfrowych organizacji – zarówno tych znanych jak i nieznanych – w tym własnych jak i tych służących celom przestępczym. Informacje te podawane są w spójny i ciągły sposób, umożliwiając proaktywne działania zabezpieczające organizację, jej markę i Klientów przed szkodami. Działania te mogą mieć naturę techniczną bądź prawną.