XebiaLabs

Rozwiązania firmy XebiaLabs umożliwiają realizację idei Continous Delivery w środowiskach dojrzałych, o dużej złożoności procesowej, architektonicznej i technologicznej, typowej np. dla sektora finansowego. Zestaw rozwiązań adresuje zagadnienia związane z szybkim pozyskaniem danych i oceną stanu testów /integrując dane z różnych źródeł/, stanem realizacji procesu wydań oraz wykonaniem działań związanych z wdrożeniem systemów na środowisko docelowe /np. produkcyjne/. Istotną cechą rozwiązania jest łatwość wdrożenia uwzględniająca realia dużych organizacji, w tym konieczność błyskawicznego wycofania zmian.