DELPHIX PURPLE BELT Certified

Nasi koledzy, inżynierowie Marcin Kwaśniński, Karol Kobus, Jakub Przybyła, Michał Brzeziński i Adam Drewniak, zdobyli certyfikaty DELPHIX PURPLE BELT/Masking/ z wynikiem 100%!!!