OneSDK dla Dynatrace OneAgent Ruby Monitoring

Po latach doświadczeń w monitoringu i diagnostyce na polskim i europejskim rynku, rozpoczynamy realizację projektów u naszych partnerów w Stanach Zjednoczonych. Startujemy z własnym rozwiązaniem, które pozwala przenieść swoje najlepsze doświadczenia z użytkowania monitoringu najnowszej generacji na swoje aplikacje napisane w oparciu o Ruby on Rails. Klient nie musi rezygnować z wygody z jaką Dynatrace …