Spica Solutions Partnerem Roku 2019 Dynatrace

Po raz trzeci otrzymaliśmy nagrodę za wysiłek w budowanie jakości i wartości na bazie rozwiązań Dynatrace. 3 kwietnia 2019 w Warszawie w ramach konferencji poświęconej monitoringowi systemów IT pod hasłem „Dynatrace, all-in-one software intelligence platform”, nasza firma po raz kolejny została doceniona za prowadzone działania u Klientów.